VÝSTROJ


 • 401 Výstroj hráčů
 • 402 Výstroj rozhodčích
   Rozhodčí mají šedivá trika, černé trenýrky a černé podkolenky. Výjimku pro jiné barevné kombinace může udělit řídící orgán.
 • 403 Zvláštní výstroj brankáře
   Brankář nesmí používat hokejku. Brankář musí mít obličejovou masku schválenou IFF a příslušně označenou. Toto platí pouze na hřišti během hry. Všechny úpravy obličejové masky, mimo nabarvení jsou zakázány. Brankář smí používat jakékoli ochranné pomůcky, ale žádné určené k chytání střel. Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivňující tření jsou zakázány. V brance či na ní nesmí být ponechány žádné předměty.
 • 404 Zvláštní výstroj kapitána družstva
   Kapitán družstva musí mít na paži pásku. Páska je nošena na levém rukávu a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou.
 • 405 Osobní vybavení hráčů
   Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění. Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice a pod. Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány.
 • 406 Míč
   Míč musí být schválen IFF a příslušně označen.
 • 407 Hokejka
   Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena. Všechny úpravy hole, kromě zkrácení, jsou zakázány. Hůl smí být omotána nad značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky. Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm. Všechny úpravy čepele, kromě ohnutí jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří od spodního okraje nejvyššího bodu čepele, když hokejka leží na rovném povrchu. Výměna čepele je povolena, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto.
 • 408 Vybavení rozhodčího
   Rozhodčí jsou vybaveni středně velkými plastickými píšťalkami a měřícím vybavením a červenými kartami. Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit ČFbU.
 • 409 Vybavení zapisovatelského stolku
   Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti.
 • 410 Kontrola výstroje
   Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje. Kontrola probíhá před a během zápasu. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky, objevené před utkáním, musí být odstraněno hráčem, který se poté může účastnit hry. Kromě případů osobního vybavení nebo drobných závad na hokejce, jako jsou malé otvory či pomalování, které odstraní hráč a pak může pokračovat v zápase, všechno nesprávné vybavení objevené během hry, vede vždy k příslušným trestům. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro toto družstvo za zápas. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování výstroje smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení. O přeměření čepele nebo hole může požádat kapitán družstva. Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li vyžádáno přeměření v přerušení, je zahájeno okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, přeměření se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat čepel nebo násadu, avšak je povoleno pouze jedno přeměření na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Po přeměření hra pokračuje podle příčiny přerušení.