Standard plemene

·  PŮVOD
- Dalmácie, Chorvatsko

·  PATRONÁT
- FCI

·  KLASIFIKACE FCI
- skupina 6, sekce 3 - honiči a barváři

·  CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
- dalmatin je nápadně tečkovaný, silný, svalnatý a živý pes. Je symetrický ve svých tvarech, bez hrubosti a těžkopádnosti s schopný se pohybovat se s velkou vytrvalostí

·  CHOVÁNÍ A POVAHA
- příjemná a přátelská povaha, není bázlivý či zdrženlivý, bez známek nervozity a agresivity

·  HLAVA A LEBKA
- hlava je dostatečně dlouhá, lebka plochá, nejširší mezi ušima, v lících obře utvářená. Hlava má mít zřetelný stop, vrásky jsou nežádoucí. Čenich je dlouhý a silný a nesmí špičatě vybíhat. Pysky mají přiléhat těsně k čelisti a nemají být převislé. Nosní houba je u černě tečkovaného rázu vždy černá, u hnědě tečkovaného rázu odpovídá hnědé barvě teček

·  ČENICH A CHRUP
- silné čelisti s dokonalým, pravidelným a úplným chrupem s nůžkovitým skusem

·  OČI
- Mají být středně velké a mírně od sebe posazené, kulaté, jasné, jiskrné, s inteligentním výrazem černě tečkovaného rázu musí být tmavé, u hnědě tečkovaného rázu jantarové. Oční víčka u černě tečkovaných úplně černá, u hnědě tečkovaných úplně hnědá

·  UŠI
- uši jsou vysoko nasazené, střední velikosti a poměrně široké v nasazení. Jsou nesené těsně u hlavy, zužují se až k jejich zakulacené špičce. Mají jemnou a tenkou strukturu a jsou bohatě tečkované

·  KRK
- má být středně dlouhý, dobře klenutý a lehký. Směrem k hlavě se má zužovat, je zcela bez laloků

·  TRUP
- Hrudník má být hluboký a prostorný, Žebra jsou dobře klenutá, kohoutek dobře utvářený. Hřbet je silný a rovný, bedra silně osvalená a lehce klenutá

·  OCAS
- Dosahuje přibližně k patnímu hrbolu, je silný u kořene a směrem ke konci se rovnoměrně ztenčuje. V žádném případě nesmí být hrubý. Ocas nemá být nesen ani příliš nízko, ani příliš vysoko. Je lehce otočen vzhůru, ale v žádném případě není zakroucený. Tečky jsou žádoucí

·  HRUDNÍ KONČETINY
- plece mají být mírně šikmé, dobře utvářené a svalnaté. Lokty musí přiléhat těsně k tělu. Končetiny jsou zcela rovné, se silnými kostmi a elastické

·  PÁNEVNÍ KONČETINY
- svaly silně vyvinuté a dobře znatelné. Kolenní klouby a Hlezno dobře úhlené. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovnoběžné

·  TLAPY
- kulaté, pevné s dobře klenutými prsty (kočičí tlapky). Polštářky pevné, tuhé a elastické. Drápy jsou černé nebo bílé u černě tečkovaného rázu, případně hnědé nebo bílé u hnědě tečkovaného rázu

·  MECHANIKA POHYBU
- pohyb má být volný, pravidelný, plný síly rytmický s dlouhým krokem. Při pohledu zezadu se pohybují končetiny rovnoběžně, zadní končetiny ve stopě předních. Krátké kroky a pádlování jsou chybné

·  SRST
- krátká, tvrdá, hustá, hladká a hustá

·  BARVA
- Základní barva je čistě bílá, sytě černé tečky u černě tečkovaných a játrově hnědé u hnědě tečkovaných. Tečky nemají splývat. Mají být kulaté a dobře rozdělené. Velikost má být 2-3 centimetry v průměru. Tečky na hlavě, na končetinách a na ocase mají být menší

·  VELIKOST A HMOTNOST
- velký význam má celková vyváženost proporcí

·  IDEÁLNÍ VELIKOST
- pes: 56 - 61 cm, fena: 54 - 59 cm

·  IDEÁLNÍ HMOTNOST
- pes cca 27 kg, fena cca 24 kg

·  VADY
- Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu. jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné jejímu stupni

·  VADY VYŘAZUJÍCÍ Z CHOVU
- plotna, monokl, trojbarevnost, citrónové nebo bronzové zbarvení, modré a břízově bílé oči, zjevný předkus a podkus, hluchota, entropium, extropium, výrazně bojácné nebo agresivní chování
- Poznámka: psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí plně v šourku