Pravidla florbalu a jejich výklad
Platné od 1. července 2002
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF


1. hrací plocha
101 rozměry hřiště
102 vyznačení hřiště
103 branky
104 hráčská lavice a prostor pro střídání
105 trestné lavice a zapisovatelský stolek
106 kontrola hřiště
2. čas hry
201 normální hrací čas
202 time-out
203 prodloužení
204 trestná střílení po limitovaném prodloužení
3. účastníci hry
301 hráči
302 střídání hráčů
303 zvláštní pravidla pro brankáře
304 zvláštní pravidla pro kapitány družstev
305 realizační tým
306 rozhodčí
307 zapisovatelský stolek
4. výstroj
401 výstroj hráčů
402 výstroj rozhodčích
403 zvláštní výstroj brankáře
404 zvláštní výstroj kapitána družstva
405 osobní vybavení hráčů
406 míč
407 hokejka
408 vybavení rozhodčího
409 vybavení zapisovatelského stolku
410 kontrola výstroje


5. standartní situace
501 obecná pravidla pro standardní situace
502 vhazování
503 situace vedoucí k vhazování
504 rozehrání
505 situace vedoucí k rozehrání
506 volný úder
507 přestupky trestané volným úderem
508 trestné střílení
509 odložené trestné střílení
510 přestupky trestané trestným střílením
6. tresty

601 obecná pravidla pro tresty
602 vyloučení na trestnou lavici
603 trest vyloučení na 2 minuty
604 odložené vyloučení
605 přestupky trestané 2 minutovým vyloučením
606 trest vyloučení na 5 minut
607 přestupky trestané 5 minutovým vyloučením
608 osobní trest
609 10 minutový osobní trest
610 přestupky trestané 2 min. vyloučením+ 10 min. osobním trestem
611 vyloučení do konce utkání
612 vyloučení do konce utkání 1
613 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
614 vyloučení do konce utkání 2
615 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
616 vyloučení do konce utkání 3
617 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3
618 vyloučení ve spojení s trestným střílením
7. branky
701 uznané branky
702 správně vstřelená branka
703 nesprávně vstřelená branka