HRACÍ PLOCHA


 • 101 Rozměry hřiště
 • 102 Vyznačení hřiště
   Hřiště je vyznačeno čarami, 4 - 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou. Středová čára a středový bod jsou vyznačeny. Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny. Velké brankoviště s rozměry 4 x 5 m je vyznačeno 2,85m od kratší strany hřiště. Velké brankoviště je pravoúhlé, rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Velké brankoviště je umístěno centrálně. vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Malé brankoviště s rozměry 1 x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště. Malé brankoviště je pravoúhlé a rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Proto je pozice branek vyznačena na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m. Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Čáry vyznačující pozici branky musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště. Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.
 • 103 Branky
   Branky schválené IFF (nebo ČFbU) a příslušně označené jsou tyčkami umístěny na vyznačených bodech. Otvor branky směřuje ke středovému bodu.

 • 104 Hráčské lavice a prostor pro střídání
  • Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice. Prostory pro střídání jsou označeny na mantinelu. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a na každé z nich musí být místo pro 19 osob.

 • 105 Trestné lavice a zapisovatelské stolky
   Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti zónám pro střídání u středové čáry. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit ČFbU.

 • 106 Kontrola hřiště
   Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků. Všechny nedostatky musí být oznámeny pořadateli a zaznamenány do zápisu o utkání. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy v řádném stavu během zápasu. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny.