HRACÍ ČAS


 • 201 Normální hrací čas
 • 202 Time - out
   Během normálního hracího času má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší. Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí soudí, že by toto negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v nejbližším přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí gól, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu.
 • 203 Prodloužení
   Pokud utkání, které musí být rozhodnuto, skončí nerozhodně, hraje se prodloužení, dokud jedno družstvo nevstřelí branku. Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající 2 minuty, strany si však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla jako při normálním hracím čase. Prodloužení není rozděleno na části (třetiny). Vyloučení, která neskončila v normální hrací době, pokračují v prodloužení. Výjimku pro limitované prodloužení o délce 10 minut může vydat řídící orgán. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.
 • 204 Trestná střílení po limitovaném prodlouženi
   Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, ti samí hráči provedou po jednom trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí. Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom. Rozhodčí určí, která branka bude použita, mezi kapitány se rozhodne hodem mincí a vítěz rozhodne, které družstvo začne trestná střílení. Kapitáni nebo členové realizačních týmů informují písemně rozhodčí a zapisovatele o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení. Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili členové realizačního týmu. Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, zápas je ukončen a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo větším počtem branek než kolik zbývá soupeřům provést trestných střílení. Během případných extra sérií trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích nemusí být prováděna ve stejném pořadí, jako v základní sérii, ale hráč nesmí provést třetí střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě střílení, atd. Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Pokud je jeden z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení vyloučen do konce utkání, kapitán družstva rozhodne o jeho nahrazení jiným hráčem v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení vyloučen brankář do konce utkání, musí být nahrazen náhradním brankářem. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl nominován na trestná střílení, na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Družstvo, které nemůže nominovat 5 hráčů na provedení trestných střílení, smí provést pouze tolik střílení, kolik hráčů nominovalo. Toto platí i v průběhu případných extra sérií trestných střílení.