BRANKY


  • 701 Uznané branky
  • 702 Správně vstřelená branka
      Pokud přešel míč celým objemem ze předu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou hráče v poli a skórující družstvo během nebo těsně před vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením. To platí i pro situace kdy: Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil brankovou čáru zepředu mezi značkami umístění a pod pomyslným břevnem. Byl-li vstřelen vlastní gól. Za vlastní gól se považuje pouze pokud hráč bránícího družstva zahraje míč do brány, ne pokud míč nasměruje hokejkou nebo tělem. Pokud během odloženého vyloučení vstřelí gól družstvo, které se neprovinilo, gól bude uznán. Vlastní gól bude připsán hráči útočícího družstva, který se míče dotkl jako poslední, asistence nebude přiznána. Přešel-li míč celým objemem zepředu brankovou čáru poté,co ho hráč bránícího družstva usměrnil svou hokejkou nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně usměrnil svým tělem, a pokud útočícím družstvem nebyl těsně před vstřelením branky nebo ve spojení s tím spáchán přestupek, trestaný volným úderem či vyloučením Gól není považován za správně vstřelený, pokud hráč útočícího družstva kopne úmyslně míč těsně předtím, než ho nasměruje do brány. Pokud hráč vstřelí branku s nesprávnou hokejkou a přestupek je zpozorován poté, co míč překročí brankovou čáru, gól bude uznán. Pokud se hráč který není uveden v zápise o utkání nebo je nesprávně očíslován podílí na vstřelení branky. Podílení se znamená vstřelení nebo asistenci.
  • 703 Nesprávně vstřelená branka
      Dopustí-li se útočící hráč těsně před nebo zároveň se vstřelením branky přestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloučení. (předepsané znaky pro přestupky) To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje s příliš mnoha hráči nebo v přítomnosti vyloučeného hráče na hrací ploše popřípadě posunul-li útočící hráč úmyslně branku. Usměrnil-li útočící hráč míč úmyslně jakoukoli částí těla do soupeřovy branky. Protože toto není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. Přejde-li míč brankovou čáru během nebo po signálu. Třetina nebo zápas skončí vždy zároveň se začátkem signálu. Pokud se míč dostane do branky, aniž by přešel brankovou čáru zepředu. Pokud brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány. Vzhledem k tomu, že toto není považováno za přestupek, bude hra obnovena vhazováním. Aby byla branka uznána, musel by míč tečovat jiného hráče nebo vybavení jiného hráče. Kopne-li útočící hráč v poli úmyslně míč a ten se dostane do brány po té co se dotkne jiného hráče či vybavení jiného hráče. Protože toto není považováno za přestupek, bude hra obnovena vhazováním. Skóruje-li družstvo, které se provinilo během odloženého vyloučení. Trest musí být vykonán a hra obnovena vhazováním. Odrazí-li se míč od rozhodčího přímo do brány. Běžně během celého utkání je rozhodčí považován za součást hrací plochy, ale v tomto případě by se jednalo o podstatnou výhodu.